Подача заявки на участь у Фестивалі має на увазі згоду з нижченаведеними умовами

1. Факт подачі заявки для участі в заходах програми Фестивалю (конкурсна, позаконкурсна тощо)  означає, що особа, яка подала заявку:

  • уважно ознайомилася з інформацією щодо правил та порядку проведення Фестивалю (на сайті kinoko.org.ua), включаючи вимоги до фільмів / кінопроектів, які можуть брати участь в межах Фестивалю і підтверджує, що вона в повній мірі їх розуміє та приймає;
  • підтверджує, що у неї є достатні повноваження для подачі заявки і ця дія не порушує прав і / або законних інтересів третіх осіб;
  • висловлює згоду на надання Організатору Фестивалю права надавати доступ до фільму / кінопроекту членам відповідних журі, а в разі успішного відбору - права використовувати фільм / кінопроект шляхом публічної демонстрації в межах і на період проведення Фестивалю;
  • погоджується з тим, що після успішного відбору Фільму для участі у конкурсній програмі Фестивалю,  заявка на участь відкликана бути не може;
  • розуміє та погоджується, що Організатор Фестивалю за жодних обставин не сплачує особі, яка подала заявку та/або учаснику Фестивалю плату за прокат/винагороду (роялті) за передачу будь-яких авторських прав на Фільм/будь-яких інших платежів за публічний показ та використання Фільму відповідно до правил та в рамках Фестивалю.

2. Особа, що подала фільм / кінопроект на розгляд (селекцію) для участі у Фестивалі гарантує, що:
- вона є творцем та/або повноправним власником (володільцем) авторських та суміжних прав на всі аудіовізуальні твори, матеріали, складові частини та Фільм в цілому, які подаються на розгляд, під час цього не будуть порушені авторські права третіх осіб, немає і не передбачається ніяких претензій або позовів з боку третіх осіб, які могли б прямо або опосередковано вплинути на участь Фільму у програмі Фестивалю;

- не вчинятиме жодних дій, які можуть ускладнити чи унеможливити показ (презентацію) Фільму за правилами та в рамках проведення Фестивалю, в тому числі не заперечуватиме проти такого публічного показу.

3. Особа, яка подала подала фільм / кінопроект на розгляд (селекцію) для участі у Фестивалі, самостійно несе відповідальність внаслідок надходження будь-яких претензій, позовів, вимог іншого роду до такої особи та / або Організатору Фестивалю, у зв'язку з використанням таких матеріалів в межах Фестивалю, а також негайно компенсує Організатору всі витрати, які виникли або можуть виникнути з цього приводу. Організатор має право виключити Фільм з участі у Фестивалі у разі отримання доказів порушення авторських прав третіх осіб особою, яка подала фільм на Фестиваль. При цьому будь-які збитки чи інші негативні наслідки несе виключно Особа, яка подала заявку на участь.

4. Організатор гарантує, що не буде використовувати аудіовізуальні твори та інші матеріали осіб, які подали заявки на участь у програмах Фестивалю, способами, які не передбачені умовами, які викладені у цих Правилах.

5. Організатор гарантує коректну презентацію Фільму. Організатор має зобов'язання протягом селекції Фільмів та Фестивальних показів запобігати піратському копіюванню, незаконним відтворенням, розповсюдженню всіх офіційно поданих у рамках конкурсної програми фільмів, які є об'єктом авторського права учасників (правовласників).

6. Навчальні заклади, які приймають участь у Фестивалі, формують програму в межах зазначеного часу самостійно, з обов’язковою подачею заповнених анкет і матеріалів.

7. Особа, що подала Фільм / кінопроект на розгляд (селекцію) для участі у Фестивалі надає Організатору Фестивалю дозвіл на використання при необхідності та на розсуд Організатора уривку/епізоду Фільму у демонстраційних та рекламних цілях, зокрема але не виключно для створення промо-роликів, фотосесій, інших рекламних фото-аудіо- та/або відеоматеріалів, будь-яких інших заходів Організатора, прямо або опосередковано призначених для популяризації Фестивалю (презентаціях, прем'єрних показах, прес-конференціях, зустрічах з представниками ЗМІ тощо).

За додатковою інформацією звертайтесь:
kinooko.org@gmail.com